top of page

Privacy verklaring

DSC_7570_edited.jpg

Lotte Maas, geboortecoach (later te noemen “ik”), gevestigd aan de Beukstraat in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Beukstraat 64, 2565ZC Den Haag
Telefoonnummer: +31683540247
Website: www.geboortecoachlotte.nl

 

Lotte Maas is de Functionaris Gegevensbescherming van deze website en doula Lotte. Zij is bereikbaar via doula_lotte@outlook.com

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt via het contactformulier of via email.. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over jouw gezondheid: Dit geldt voor zwangeren die al een eerdere geboorte hebben meegemaakt. Hoe hebben ze dit ervaren, zonder medische details.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Om producten en/of diensten bij je af te leveren

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 12 maanden na ons laatste contact. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via doula_lotte@outlook.com

bottom of page